Search
Sanatan Dharma
Vedas
Puranas
Shastra
Darshan
Smriti
Upanishad
Bhagwad Gita
Ramayana
Mahabharata
Bhartrihari Shatak
Narad Bhakti
16 Sanskar
Rituals & Rites
Stotra Sadhana
Nitya karma
Patanjali Yoga
Pranayama
Surya Namaskar
Gods & Symbols
Chatur Yugas
24 Avtaar
Sacred Quotes
Chalisa
Aartis
Images
Bhajans
Jagatguru Forum
 

 
 
 

Ram Aarti

 

II Shri Ram Aarti II

 

 


Shri Ramachandra kripalu bhaju man,
haran bhav bhai darunam.

Nav kanj lochan, kanj mukh,
kar kanj pad kanjarunam Kandarp aganit amit chhavi,
Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi,
Suchi naumi Janakasutavaram.

Bhuj din bandu dinesh danav,
dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal,
chandra Dashrath nandanam.

Sir krit kundaltilak charu,
udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar,
sangramajit kharadushanam.

iti badit Tulasidas Shankar,
shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar,
kamadi khal dal bhanjanam.

Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.

Ehi bhanti Gauri asis suni,
Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal,
Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul,
bam ang pharkan lage.

IISamaptII

 
Featured Transits
Colour Significance
Bloody Mars
Lucky Colours
New Planets
Moon Sign
 
Testimonials
I never thought I will get such a clear picture about my future through astrology.
Thanks to astrospeak panel for making my life happy.

Smita Arora
   
 
    Other Aarti  
Guru Aarti
Ganesh Aarti
Durga Aarti
Hanuman Aarti
Vishnu Aarti
Shiv Aarti
Sai Aarti
Ram Aarti
Laxmi Aarti
 
This page prefers the Details about Shree Ram Aarti,Aarti of Ram,God Ram's Aarti,Aarti of Lord rama,Aarti of shri ram etc.
 
© 2006-07 Laxmi Narayan Mandir :: Divya Dham (Surajkund, Faridabad). All rights reserved