Search
Sanatan Dharma
Vedas
Puranas
Shastra
Darshan
Smriti
Upanishad
Bhagwad Gita
Ramayana
Mahabharata
Bhartrihari Shatak
Narad Bhakti
16 Sanskar
Rituals & Rites
Stotra Sadhana
Nitya karma
Patanjali Yoga
Pranayama
Surya Namaskar
Gods & Symbols
Chatur Yugas
24 Avtaar
Sacred Quotes
Chalisa
Aartis
Images
Bhajans
Jagatguru Forum
 

 
 
 

A BEAUTIFUL SHABAD (BHAJAN) FROM THE GURU GRANTH SAHIB

 

|| A Beautiful Shabad from the guru granth Sahib ||

 

Jai Shriman Narayan Jai Gurudev Sharnam

(Shabad from Gaund Mahalla 5 in Shri Guru Granth Sahib ji)

GURU KI MURAT MANN MAIN DHYAN, GURU KE SHABAD MANTRA MANN MAAN.

GURU KE CHARAN HRIDAY LE DHAAR, GURU PAARBRAHAM SADAA NAMASKAAR.

MAT KO BHARAM BHULE SANSAAR, GURU BIN KOI NA UTRAE PAAR.

BHULE KAHU GURU MARG PAIYA, AWAR TYAG HARI BHAKTI LAIYA.

JANAM MARAN KI TRAS (PYAS) MITAI, GURU POORE KI BEYANT VADDHAI.

GURU PRASAD URADH KAMAL BIGAAS, ANDHKAAR MAE BAIYA PRAGAAS.

JIN KIYA SO GURU TE JANIYA, GURU KRIPA TE MAGADH MANN MAANIYA.

GURU KARTA GURU KARNE JOGH, GURU PARMESAR HAI BHI HOGH.

KAHO NANAK PRABHI EEHAE JANAAI, BIN GURU MUKTI NA PAIYE BHAI.

GURU GURU GURU KAR MANN MOR, GURU BINA MAIN NAHI HOR.

GURU KI TEK RAHO DIN RAAT, JA KI KOI NA METTAE DAAT.

GURU PARMESAR EKO JAAN, JO TIS BHAVAE SO PARWAAN

GURU CHARNI JA KA MANN LAAGE, DUKH DARD BHRAM TA KA BHAGAE.

GURU KI SEVA PAAYE MAAN, GURU UPPAR SADAH KURBAAN.

GURU KA DARSHAN DEKH NIHAAL, GURU KE SEVAK KI PURAN GAAL.

GURU KE SEVAK KO DUKH NA BHIAPAE, GURU KE SEVAK DEH DIS JAAPE

GURU KI MAHIMA KATHAN NA JAAI, PAARBRAHAM GURU RAHIYA SAMAI.

KAHO NANAK JA KE PURAE BHAAG, GURU CHARNI TA KA MANN LAAG.

GURU MERI PUJA GURU GOBIND, GURU MERA PAARBRAHAM GURU BHAGWANT.

GURU MERA DEH ALAKH ABHAE, SARAB POOJ CHARAN GURU SEH.

GURU BIN AWAR NAAHI MAIN THAU, ANDIN JAPU GURU GURU NAAU.

GURU MERA GYAN GURU HRIDAY DHYAN, GURU GOPAL PURUKH BHAGWAAN.

GURU KI SHARNI RAHO KAR JOR, GURU BINA MAIN NAAHI HOR.

GURU BOHITH TAARAE BHAV PAAR, GURU SEVA JAMM TAE CHHUTKAAR.

ANDHKAAR MAE GURU MANTRA UJAARA, GURU KE SANGH SAGAL NISTAARA.

GURU PURA PAIYAE VADHBHAAGI, GURU KI SEVA DUKH NA LAAGI.

GUR KA SHABAD NA METTAE KOI, GURU NANAK NANAK HARI SOE.

 
Featured Transits
Colour Significance
Bloody Mars
Lucky Colours
New Planets
Moon Sign
 
Testimonials
I never thought I will get such a clear picture about my future through astrology.
Thanks to astrospeak panel for making my life happy.

Smita Arora
 
© 2006-07 Laxmi Narayan Mandir :: Divya Dham (Surajkund, Faridabad). All rights reserved